Podatność CVE-2021-30663


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
An integer overflow was addressed with improved input validation. This issue is fixed in iOS 14.5.1 and iPadOS 14.5.1, tvOS 14.6, iOS 12.5.3, Safari 14.1.1, macOS Big Sur 11.3.1. Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Macos 
Apple -> Safari 
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 
Apple -> TVOS 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212341
https://support.apple.com/en-us/HT212534
https://support.apple.com/en-us/HT212336
https://support.apple.com/en-us/HT212532
https://support.apple.com/en-us/HT212335

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top