Podatność CVE-2021-30714


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
A race condition was addressed with improved state handling. This issue is fixed in iOS 14.6 and iPadOS 14.6. An application may be able to cause unexpected system termination or write kernel memory.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212528

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top