Podatność CVE-2021-30749


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue is fixed in tvOS 14.6, iOS 14.6 and iPadOS 14.6, Safari 14.1.1, macOS Big Sur 11.4, watchOS 7.5. Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Safari 
Apple -> Ipad os 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os 
Apple -> TVOS 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212529
https://support.apple.com/en-us/HT212528
https://support.apple.com/en-us/HT212534
https://support.apple.com/en-us/HT212532
https://support.apple.com/en-us/HT212533

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top