Podatność CVE-2021-30797


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
This issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in iOS 14.7, Safari 14.1.2, macOS Big Sur 11.5, watchOS 7.6, tvOS 14.7. Processing maliciously crafted web content may lead to code execution.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Safari 
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Macos 
Apple -> TVOS 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212606
https://support.apple.com/en-us/HT212604
https://support.apple.com/en-us/HT212605
https://support.apple.com/en-us/HT212602
https://support.apple.com/en-us/HT212601

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top