Podatność CVE-2021-30821


Publikacja: 2021-10-28

Opis:
A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in macOS Monterey 12.0.1, Security Update 2021-007 Catalina, macOS Big Sur 11.6.1. A malicious application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Mac os x 
Apple -> Macos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212871
https://support.apple.com/en-us/HT212872
https://support.apple.com/en-us/HT212869

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top