Podatność CVE-2021-30829


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
A URI parsing issue was addressed with improved parsing. This issue is fixed in Security Update 2021-005 Catalina, macOS Big Sur 11.6. A local user may be able to execute arbitrary files.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Mac os x 
Apple -> Macos 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212804
https://support.apple.com/en-us/HT212805

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top