Podatność CVE-2021-31217


Publikacja: 2021-07-13

Opis:
In SolarWinds DameWare Mini Remote Control Server 12.0.1.200, insecure file permissions allow file deletion as SYSTEM.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.4/10
9.2/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
Solarwinds -> Dameware mini remote control 

 Referencje:
https://support.solarwinds.com/SuccessCenter/s/
https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/dameware/content/release_notes/dameware_12-2_release_notes.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top