Podatność CVE-2021-31344


Publikacja: 2021-11-09

Opis:
A vulnerability has been identified in APOGEE MBC (PPC) (BACnet) (All versions), APOGEE MBC (PPC) (P2 Ethernet) (All versions), APOGEE MEC (PPC) (BACnet) (All versions), APOGEE MEC (PPC) (P2 Ethernet) (All versions), APOGEE PXC Compact (BACnet) (All versions), APOGEE PXC Compact (P2 Ethernet) (All versions), APOGEE PXC Modular (BACnet) (All versions), APOGEE PXC Modular (P2 Ethernet) (All versions), Capital VSTAR (All versions), Nucleus NET (All versions), Nucleus ReadyStart V3 (All versions < V2017.02.4), Nucleus ReadyStart V4 (All versions < V4.1.1), Nucleus Source Code (All versions), TALON TC Compact (BACnet) (All versions), TALON TC Modular (BACnet) (All versions). ICMP echo packets with fake IP options allow sending ICMP echo reply messages to arbitrary hosts on the network. (FSMD-2021-0004)

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Capital vstar 
Siemens -> Nucleus net 
Siemens -> Nucleus readystart v3 
Siemens -> Nucleus readystart v4 
Siemens -> Nucleus source code 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-044112.pdf
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-114589.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top