Podatność CVE-2021-31351


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
An Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions in packet processing on the MS-MPC/MS-MIC utilized by Juniper Networks Junos OS allows a malicious attacker to send a specific packet, triggering the MS-MPC/MS-MIC to reset, causing a Denial of Service (DoS). Continued receipt and processing of this packet will create a sustained Denial of Service (DoS) condition. This issue only affects specific versions of Juniper Networks Junos OS on MX Series: 17.3R3-S11; 17.4R2-S13; 17.4R3 prior to 17.4R3-S5; 18.1R3-S12; 18.2R2-S8, 18.2R3-S7, 18.2R3-S8; 18.3R3-S4; 18.4R3-S7; 19.1R3-S4, 19.1R3-S5; 19.2R1-S6; 19.3R3-S2; 19.4R2-S4, 19.4R2-S5; 19.4R3-S2; 20.1R2-S1; 20.2R2-S2, 20.2R2-S3, 20.2R3; 20.3R2, 20.3R2-S1; 20.4R1, 20.4R1-S1, 20.4R2; 21.1R1; This issue does not affect any version of Juniper Networks Junos OS prior to 15.1X49-D240;

Typ:

CWE-754

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
https://kb.juniper.net/JSA11216

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top