Podatność CVE-2021-3146


Publikacja: 2021-04-08   Modyfikacja: 2021-04-09

Opis:
The Dolby Audio X2 (DAX2) API service before 0.8.8.90 on Windows allows local users to gain privileges.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://professional.dolby.com/siteassets/pdfs/dolby-dax2-security-advisory-2021-04-07.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top