Podatność CVE-2021-3156


Publikacja: 2021-01-26   Modyfikacja: 2021-01-27

Opis:
Sudo before 1.9.5p2 has a Heap-based Buffer Overflow, allowing privilege escalation to root via "sudoedit -s" and a command-line argument that ends with a single backslash character.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Sudo Heap-Based Buffer Overflow
Qualys Security ...
29.01.2021

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sudo project -> SUDO 
Netapp -> Oncommand unified manager core package 
Netapp -> Solidfire 
Netapp -> Hci storage node 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/161160/Sudo-Heap-Based-Buffer-Overflow.html
http://packetstormsecurity.com/files/161230/Sudo-Buffer-Overflow-Privilege-Escalation.html
http://packetstormsecurity.com/files/161270/Sudo-1.9.5p1-Buffer-Overflow-Privilege-Escalation.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/26/3
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/27/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/27/2
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/CALA5FTXIQBRRYUA2ZQNJXB6OQMAXEII/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/LHXK6ICO5AYLGFK2TAX5MZKUXTUKWOJY/
https://security.gentoo.org/glsa/202101-33
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210128-0001/
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210128-0002/
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sudo-privesc-jan2021-qnYQfcM
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4839
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/26/3
https://www.sudo.ws/stable.html#1.9.5p2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top