Podatność CVE-2021-31682


Publikacja: 2021-10-22

Opis:
The login portal for the Automated Logic WebCTRL/WebCTRL OEM web application contains a vulnerability that allows for reflected XSS attacks due to the operatorlocale GET parameter not being sanitized. This issue impacts versions 6.5 and below. This issue works by passing in a basic XSS payload to a vulnerable GET parameter that is reflected in the output without sanitization.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WebCTRL OEM 6.5 Cross Site Scripting
3ndG4me
29.10.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Automatedlogic -> Webctrl 

 Referencje:
https://www.automatedlogic.com/en/products-services/webctrl-building-automation-system/
https://github.com/3ndG4me/WebCTRL-OperatorLocale-Parameter-Reflected-XSS
http://packetstormsecurity.com/files/164707/WebCTRL-OEM-6.5-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top