Podatność CVE-2021-31721


Publikacja: 2021-06-30

Opis:
Chevereto before 3.17.1 allows Cross Site Scripting (XSS) via an image title at the image upload stage.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Cloudron 6.2 Cross Site Scripting
Akiner Kisa
18.09.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Chevereto -> Chevereto 

 Referencje:
http://chevereto.com
https://www.exploit-db.com/exploits/49859

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top