Podatność CVE-2021-31820


Publikacja: 2021-08-18

Opis:
In Octopus Server after version 2018.8.2 if the Octopus Server Web Request Proxy is configured with authentication, the password is shown in plaintext in the UI.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://advisories.octopus.com/adv/2021-07---Proxy-Password-Stored-in-Plaintext-(CVE-2021-31820).2193063986.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top