Podatność CVE-2021-31857


Publikacja: 2021-06-16

Opis:
In Zoho ManageEngine Password Manager Pro before 11.1 build 11104, attackers are able to retrieve credentials via a browser extension for non-website resource types.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine password manager pro 

 Referencje:
https://www.manageengine.com
https://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/release-notes.html#pmp11104

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top