Podatność CVE-2021-31929


Publikacja: 2021-06-10

Opis:
Annex Cloud Loyalty Experience Platform <2021.1.0.1 allows any authenticated attacker to modify loyalty campaigns and settings, such as fraud prevention, coupon groups, email templates, or referrals.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Annexcloud -> Loyalty experience platform 

 Referencje:
https://www.annexcloud.com/
https://github.com/Accenture/AARO-Bugs/blob/master/AARO-CVE-List.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top