Podatność CVE-2021-31948


Publikacja: 2021-06-08   Modyfikacja: 2021-06-09

Opis:
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-31950, CVE-2021-31964.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-31948

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top