Podatność CVE-2021-31989


Publikacja: 2021-08-25

Opis:
A user with permission to log on to the machine hosting the AXIS Device Manager client could under certain conditions extract a memory dump from the built-in Windows Task Manager application. The memory dump may potentially contain credentials of connected Axis devices.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
AXIS -> Device manager 

 Referencje:
https://www.axis.com/files/tech_notes/CVE-2021-31989.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top