Podatność CVE-2021-31996


Publikacja: 2021-05-03

Opis:
An issue was discovered in the algorithmica crate through 2021-03-07 for Rust. There is a double free in merge_sort::merge().

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Algorithmica project -> Algorithmica 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2021-0053.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top