Podatność CVE-2021-32074


Publikacja: 2021-05-07

Opis:
HashiCorp vault-action (aka Vault GitHub Action) before 2.2.0 allows attackers to obtain sensitive information from log files because a multi-line secret was not correctly registered with GitHub Actions for log masking.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Hashicorp -> Vault-action 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/vault-action/pull/208
https://github.com/hashicorp/vault-action/issues/205
https://github.com/hashicorp/vault-action/blob/master/CHANGELOG.md
https://discuss.hashicorp.com/t/hcsec-2021-13-vault-github-action-did-not-correctly-mask-multi-line-secrets-in-output/24128

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top