Podatność CVE-2021-32091


Publikacja: 2021-05-07

Opis:
A Cross-site scripting (XSS) vulnerability exists in StackLift LocalStack 0.12.6.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Stacklift -> Localstack 

 Referencje:
https://portswigger.net/daily-swig/localstack-zero-day-vulnerabilities-chained-to-achieve-remote-takeover-of-local-instances
https://blog.sonarsource.com/hack-the-stack-with-localstack

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top