Podatność CVE-2021-32575


Publikacja: 2021-06-17

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise up to version 1.0.4 bridge networking mode allows ARP spoofing from other bridged tasks on the same node. Fixed in 0.12.12, 1.0.5, and 1.1.0 RC1.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://www.hashicorp.com/blog/category/nomad
https://discuss.hashicorp.com/t/hcsec-2021-14-nomad-bridge-networking-mode-allows-arp-spoofing-from-other-bridged-tasks-on-same-node/24296

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top