Podatność CVE-2021-32596


Publikacja: 2021-08-04

Opis:
A use of one-way hash with a predictable salt vulnerability in the password storing mechanism of FortiPortal 6.0.0 through 6.04 may allow an attacker already in possession of the password store to decrypt the passwords by means of precomputed tables.

Typ:

CWE-916

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiportal 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-094

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top