Podatność CVE-2021-32603


Publikacja: 2021-08-05

Opis:
A server-side request forgery (SSRF) (CWE-918) vulnerability in FortiManager and FortiAnalyser GUI 7.0.0, 6.4.5 and below, 6.2.7 and below, 6.0.11 and below, 5.6.11 and below may allow a remote and authenticated attacker to access unauthorized files and services on the system via specifically crafted web requests.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer 
Fortinet -> Fortimanager 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-050

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top