Podatność CVE-2021-32694


Publikacja: 2021-06-17   Modyfikacja: 2021-06-18

Opis:
Nextcloud Android app is the Android client for Nextcloud. In versions prior to 3.15.1, a malicious application on the same device is possible to crash the Nextcloud Android Client due to an uncaught exception. The vulnerability is patched in version 3.15.1.

Typ:

CWE-248

(Uncaught Exception)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Nextcloud 

 Referencje:
https://github.com/nextcloud/security-advisories/security/advisories/GHSA-h2gm-m374-99vc
https://github.com/nextcloud/android/pull/7919
https://hackerone.com/reports/859136

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top