Podatność CVE-2021-3287


Publikacja: 2021-04-22

Opis:
Zoho ManageEngine OpManager before 12.5.329 allows unauthenticated Remote Code Execution due to a general bypass in the deserialization class.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine opmanager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html#125329

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top