Podatność CVE-2021-33063


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
Uncontrolled search path in the Intel(R) RealSense(TM) D400 Series UWP driver for Windows 10 before version 6.1.160.22 may allow an authenticated user to potentially enable escalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00557.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top