Podatność CVE-2021-33074


Publikacja: 2022-05-12

Opis:
Protection mechanism failure in firmware for some Intel(R) SSD, Intel(R) SSD DC and Intel(R) Optane(TM) SSD Products may allow an unauthenticated user to potentially enable information disclosure via physical access.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00563.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top