Podatność CVE-2021-33182


Publikacja: 2021-06-01

Opis:
Improper limitation of a pathname to a restricted directory ('Path Traversal') vulnerability in PDF Viewer component in Synology DiskStation Manager (DSM) before 6.2.4-25553 allows remote authenticated users to read limited files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Diskstation manager 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_21_03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top