Podatność CVE-2021-33323


Publikacja: 2021-08-03

Opis:
The Dynamic Data Mapping module in Liferay Portal 7.1.0 through 7.3.2, and Liferay DXP 7.1 before fix pack 19, and 7.2 before fix pack 7, autosaves form values for unauthenticated users, which allows remote attackers to view the autosaved values by viewing the form as an unauthenticated user.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120747107
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17049

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top