Podatność CVE-2021-33331


Publikacja: 2021-08-03   Modyfikacja: 2021-08-04

Opis:
Open redirect vulnerability in the Notifications module in Liferay Portal 7.0.0 through 7.3.1, and Liferay DXP 7.0 before fix pack 94, 7.1 before fix pack 19 and 7.2 before fix pack 8, allows remote attackers to redirect users to arbitrary external URLs via the 'redirect' parameter.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17022
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120747627

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top