Podatność CVE-2021-33333


Publikacja: 2021-08-03   Modyfikacja: 2021-08-04

Opis:
The Portal Workflow module in Liferay Portal 7.3.2 and earlier, and Liferay DXP 7.0 before fix pack 93, 7.1 before fix pack 19 and 7.2 before fix pack 6, does not properly check user permission, which allows remote authenticated users to view and delete workflow submissions via crafted URLs.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17032
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120747742

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top