Podatność CVE-2021-33562


Publikacja: 2021-05-24   Modyfikacja: 2021-05-25

Opis:
A reflected cross-site scripting (XSS) vulnerability in Shopizer before 2.17.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the ref parameter to a page about an arbitrary product, e.g., a product/insert-product-name-here.html/ref= URL.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Shopizer 2.16.0 Multiple Cross-Site Scripting (XSS)
Marek Toth
02.06.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shopizer -> Shopizer 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/49901
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/compare/2.16.0...2.17.0
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/commit/197f8c78c8f673b957e41ca2c823afc654c19271

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top