Podatność CVE-2021-33574


Publikacja: 2021-05-25   Modyfikacja: 2021-05-26

Opis:
The mq_notify function in the GNU C Library (aka glibc) through 2.33 has a use-after-free. It may use the notification thread attributes object (passed through its struct sigevent parameter) after it has been freed by the caller, leading to a denial of service (application crash) or possibly unspecified other impact.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Glibc 

 Referencje:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=27896

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top