Podatność CVE-2021-33605


Publikacja: 2021-08-25

Opis:
Improper check in CheckboxGroup in com.vaadin:vaadin-checkbox-flow versions 1.2.0 prior to 2.0.0 (Vaadin 12.0.0 prior to 14.0.0), 2.0.0 prior to 3.0.0 (Vaadin 14.0.0 prior to 14.5.0), 3.0.0 through 4.0.1 (Vaadin 15.0.0 through 17.0.11), 14.5.0 through 14.6.7 (Vaadin 14.5.0 through 14.6.7), and 18.0.0 through 20.0.5 (Vaadin 18.0.0 through 20.0.5) allows attackers to modify the value of a disabled Checkbox inside enabled CheckboxGroup component via unspecified vectors.

Typ:

CWE-754

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
https://github.com/vaadin/flow-components/pull/1903
https://vaadin.com/security/cve-2021-33605

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top