Podatność CVE-2021-33680


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
SAP 3D Visual Enterprise Viewer, version - 9, allows a user to open manipulated CGM file received from untrusted sources which causes buffer overflow and causes the application to crash and becoming temporarily unavailable until the user restarts the application.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> 3d visual enterprise viewer 

 Referencje:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=580617506
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3067890

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top