Podatność CVE-2021-33689


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
When user with insufficient privileges tries to access any application in SAP NetWeaver Administrator (Administrator applications), version - 7.50, no security audit log is created. Therefore, security audit log Integrity is impacted.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver application server java 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3038594
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=580617506

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top