Podatność CVE-2021-33724


Publikacja: 2021-10-12

Opis:
A vulnerability has been identified in SINEC NMS (All versions < V1.0 SP2 Update 1). The affected system contains an Arbitrary File Deletion vulnerability that possibly allows to delete an arbitrary file or directory under a user controlled path.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Sinec nms 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-163251.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top