Podatność CVE-2021-33766


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Exchange server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-33766
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-798/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top