Podatność CVE-2021-3396


Publikacja: 2021-02-17   Modyfikacja: 2021-02-18

Opis:
OpenNMS Meridian 2016, 2017, 2018 before 2018.1.25, 2019 before 2019.1.16, and 2020 before 2020.1.5, Horizon 1.2 through 27.0.4, and Newts <1.5.3 has Incorrect Access Control, which allows local and remote code execution using JEXL expressions.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opennms -> Horizon 
Opennms -> Meridian 
Opennms -> Newts 

 Referencje:
https://www.opennms.com
https://www.opennms.com/en/blog/2021-02-16-cve-2021-3396-full-security-disclosure/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top