Podatność CVE-2021-3405


Publikacja: 2021-02-23

Opis:
A flaw was found in libebml before 1.4.2. A heap overflow bug exists in the implementation of EbmlString::ReadData and EbmlUnicodeString::ReadData in libebml.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Matroska -> Libebml 

 Referencje:
https://github.com/Matroska-Org/libebml/issues/74

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top