Podatność CVE-2021-34556


Publikacja: 2021-08-02

Opis:
In the Linux kernel through 5.13.7, an unprivileged BPF program can obtain sensitive information from kernel memory via a Speculative Store Bypass side-channel attack because the protection mechanism neglects the possibility of uninitialized memory locations on the BPF stack.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Linux -> Linux kernel 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/patch/?id=f5e81d1117501546b7be050c5fbafa6efd2c722c
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/08/01/3
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/patch/?id=2039f26f3aca5b0e419b98f65dd36481337b86ee
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6JKK6XNRZX5BT5QVYOKGVJ2BHFZAP5EX/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top