Podatność CVE-2021-34800


Publikacja: 2021-11-29

Opis:
Sensitive information could be logged. The following products are affected: Acronis Agent (Windows, Linux, macOS) before build 27147

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Acronis -> Agent 

 Referencje:
https://security-advisory.acronis.com/advisories/SEC-3145

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top