Podatność CVE-2021-34811


Publikacja: 2021-06-18

Opis:
Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability in task management component in Synology Download Station before 3.8.16-3566 allows remote authenticated users to access intranet resources via unspecified vectors.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Download station 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_21_11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top