Podatność CVE-2021-3514


Publikacja: 2021-05-28

Opis:
When using a sync_repl client in 389-ds-base, an authenticated attacker can cause a NULL pointer dereference using a specially crafted query, causing a crash.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> 389 directory server 

 Referencje:
https://github.com/389ds/389-ds-base/issues/4711

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top