Podatność CVE-2021-35312


Publikacja: 2021-08-06

Opis:
A vulnerability was found in CIR 2000 / Gestionale Amica Prodigy v1.7. The Amica Prodigy's executable "RemoteBackup.Service.exe" has incorrect permissions, allowing a local unprivileged user to replace it with a malicious file that will be executed with "LocalSystem" privileges.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Amica Prodigy 1.7 Privilege Escalation
Andrea Intilange...
07.08.2021

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gestionaleamica -> Amica prodigy 

 Referencje:
https://packetstormsecurity.com/files/163744/Amica-Prodigy-1.7-Privilege-Escalation.html
http://packetstormsecurity.com/files/163744/Amica-Prodigy-1.7-Privilege-Escalation.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top