Podatność CVE-2021-35463


Publikacja: 2021-08-04

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Frontend Taglib module in Liferay Portal 7.4.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML into the management toolbar search via the `keywords` parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120850663

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top