Podatność CVE-2021-35494


Publikacja: 2021-10-12

Opis:
The Rest API component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server - Community Edition, TIBCO JasperReports Server - Developer Edition, TIBCO JasperReports Server for AWS Marketplace, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM, and TIBCO JasperReports Server for Microsoft Azure contain a race condition that allows a low privileged authenticated attacker via the REST API to obtain read access to temporary objects created by other users on the affected system. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Server: versions 7.2.1 and below, TIBCO JasperReports Server: versions 7.5.0 and 7.5.1, TIBCO JasperReports Server: version 7.8.0, TIBCO JasperReports Server: version 7.9.0, TIBCO JasperReports Server - Community Edition: versions 7.8.0 and below, TIBCO JasperReports Server - Developer Edition: versions 7.9.0 and below, TIBCO JasperReports Server for AWS Marketplace: versions 7.9.0 and below, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM: versions 7.9.0 and below, and TIBCO JasperReports Server for Microsoft Azure: version 7.8.0.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tibco -> Jasperreports server 

 Referencje:
https://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2021/10/tibco-security-advisory-october-12-2021-tibco-jasperreports-server-2021-35494

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top