Podatność CVE-2021-36080


Publikacja: 2021-07-01

Opis:
GNU LibreDWG 0.12.3.4163 through 0.12.3.4191 has a double-free in bit_chain_free (called from dwg_encode_MTEXT and dwg_encode_add_object).

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/google/oss-fuzz-vulns/blob/main/vulns/libredwg/OSV-2021-495.yaml
https://bugs.chromium.org/p/oss-fuzz/issues/detail?id=31724
https://github.com/LibreDWG/libredwg/commit/9b6e0ff9ef02818df034fc42c3bd149a5ff89342

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top