Podatność CVE-2021-3611


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
A stack overflow vulnerability was found in the Intel HD Audio device (intel-hda) of QEMU. A malicious guest could use this flaw to crash the QEMU process on the host, resulting in a denial of service condition. The highest threat from this vulnerability is to system availability. This flaw affects QEMU versions prior to 7.0.0.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
QEMU -> QEMU 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1973784
https://gitlab.com/qemu-project/qemu/-/issues/542

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top